BlueFilters đạt hàng loạt các chứng chỉ chất lượng châu Âu, Mỹ cũng như chứng nhận chất lượng nước sau lọc kiểm chứng thực tế tại Việt Nam, chứng nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm là yếu tố rất quan trọng đảm bảo chất lượng của máy lọc nước BlueFilters cung cấp tại thị trường Việt Nam.

chung nhan chat luong cua bluefilters
Chứng nhận chất lượng của Bluefilters
Mau CO blueFilters-page-001
Mẫu chứng nhận nguồn gốc xuất xứ(C/O) sản phẩm BlueFilters tại Việt Nam
Xét nghiệm nước sau lọc Bluefilters tại Việt Nam
Xét nghiệm nước sau lọc Bluefilters tại Việt Nam
Xét nghiệm nước sau lọc Bluefilters tại Việt Nam
Xét nghiệm nước sau lọc Bluefilters tại Việt Nam
Chứng nhận chất lượng sản phẩm BlueFilters
Chứng nhận chất lượng sản phẩm BlueFilters
Chứng nhận chất lượng sản phẩm BlueFilters
Chứng nhận chất lượng sản phẩm BlueFilters

 

 

Chứng nhận đại lý ủy quyền Bluefilters

 

 

 

Chứng nhận CO,CQ của bluefilters