Trang chủ » Công nghệ lọc nano hoạt động như thế nào?

Công nghệ lọc nano hoạt động như thế nào?

 

  • Công nghệ lọc nano hoạt động như thế nào?

Có rất nhiều máy lọc nước có sẵn trên thị trường sử dụng các kỹ thuật khác nhau như đun sôi, lọc, chưng cất, khử trùng bằng clo, lắng và oxy hóa. Hiện nay công nghệ nano đóng một vai trò quan trọng trong kỹ thuật lọc nước. Công nghệ nano là quá trình thao túng các nguyên tử trên quy mô nano. Trong công nghệ nano, màng nano được sử dụng với mục đích làm mềm nước và loại bỏ các chất gây ô nhiễm như các chất ô nhiễm vật lý, sinh học và hóa học. Có nhiều kỹ thuật trong công nghệ nano sử dụng các hạt nano để cung cấp nước uống an toàn với mức độ hiệu quả cao. Một số kỹ thuật đã được thương mại hóa.

Để làm sạch nước tốt hơn hoặc quá trình xử lý công nghệ nano được ưa thích. Nhiều loại vật liệu nano hoặc hạt nano khác nhau được sử dụng trong các quy trình xử lý nước. Công nghệ nano rất hữu ích trong việc khắc phục, khử muối, lọc, lọc và xử lý nước.

Các tính năng chính làm cho hạt nano có hiệu quả để xử lý nước là:

  • Diện tích bề mặt nhiều hơn
  • Khối lượng nhỏ
  • Diện tích bề mặt và thể tích càng cao, các hạt trở nên mạnh hơn, ổn định hơn và bền hơn
  • Vật liệu có thể thay đổi tính chất điện, quang, vật lý, hóa học hoặc sinh học ở cấp độ nano
  • Làm cho các phản ứng hóa học và sinh học dễ dàng hơn

2 – Công nghệ nano để lọc nước uống

Nước là một chất dinh dưỡng thiết yếu nhưng bị bỏ qua trong chế độ ăn uống của con người. Trong khi nhiều công nghệ đã được phát triển để lọc nước, sự xuất hiện của công nghệ nano trong lĩnh vực này có thể làm giảm chi phí và cũng tăng hiệu quả của các quy trình lọc. Hơn nữa, công nghệ nano có thể cho phép các nước đang phát triển sử dụng các hệ thống lọc nước như vậy, làm tăng khả năng có sẵn nước sạch. Công nghệ hiện tại và các ứng dụng mới nổi của công nghệ nano trong lọc nước uống. Các chất gây ô nhiễm nước uống thông thường, như kim loại nặng vô cơ, chất hữu cơ và vi sinh vật sẽ được được loại bỏ khi dử dụng công nghệ nano. Hầu hết các ứng dụng của công nghệ nano trong các lĩnh vực hấp phụ và tách màng, đặc biệt là về cách áp dụng công nghệ nano và vật liệu nano kỹ thuật để cải thiện hiệu quả cũng như giảm chi phí và dấu chân môi trường của thông thường phương pháp lọc nước. Các dòng máy lọc nước công nghệ nano hiện nay đều được áp dụng khá phổ biến.

 

Gọi Ngay